OŚCIEŻNICE DO DRZWI

Wybór odpowiedniej ościeżnicy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności, trwałości oraz estetyki całego systemu drzwiowego, dlatego warto poświęcić czas na rozważenie dostępnych opcji, aby znaleźć rozwiązanie idealnie odpowiadające indywidualnym potrzebom.

OŚCIEŻNICE DO DRZWI

Wybór odpowiedniej ościeżnicy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności, trwałości oraz estetyki całego systemu drzwiowego, dlatego warto poświęcić czas na rozważenie dostępnych opcji, aby znaleźć rozwiązanie idealnie odpowiadające indywidualnym potrzebom.

OŚCIEŻNICE I TUNELE DO DRZWI

Ościeżnice są niezbędnym elementem konstrukcyjnym w systemach drzwiowych, pełniąc funkcję ramy dla skrzydła drzwiowego. Wyróżniamy ościeżnice regulowane, które mogą być przylgowe lub bezprzylgowe, z kątami 90 lub 45 stopni, pozwalające na dopasowanie do grubości ściany i nierówności. Ościeżnice stałe zwykle mają kąt 45 stopni i są dedykowane do ścian o określonej grubości, bez możliwości regulacji. Ościeżnice nakładkowe to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia zamaskowanie ościeżnic metalowych bez usuwania starych elementów i konieczności kucia ścian. Tunele regulowane stosujemy, aby w estetyczny sposób zakryć otwór w murze, bądź jako opcję obudowy ściany do systemu przesuwnego naściennego, dostępne również w kątach 90 i 45 stopni.

 

Wybór najlepszej ościeżnicy zależy od specyfiki montażu, estetyki oraz wymagań technicznych danego wnętrza.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

PRZYLGOWA 90°

Umożliwia idealne dopasowanie do różnych wymiarów ścian. Gwarantuje atrakcyjne wykończenie bez dodatkowych elementów.

BEZPRZYLGOWA 90°

Dedykowana jest skrzydłom w systemie bezprzylgowym. Korpus składa się z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową i regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 40 mm, a różne zakresy regulacji pozwalają na osadzenie jej w murze o grubości od 96 mm do 516 mm.

PRZYLGOWA 45°

Umożliwia idealne dopasowanie do różnych wymiarów ścian. Gwarantuje atrakcyjne wykończenie bez dodatkowych elementów.

BEZPRZYLGOWA 45°

Dedykowana skrzydłom w systemie bezprzylgowym. Korpus składa się z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową i regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 40 mm, a różne zakresy regulacji pozwalają na osadzenie jej w murze o grubości od 96 mm do 516 mm.

OŚCIEŻNICA STAŁA

Polecane są wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja w zakresie przekroju ścian.

OŚCIEŻNICA NAKŁADKOWA

To nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia wymianę ościeżnic metalowych bez usuwania starych elementów i konieczności kucia ścian. Jest to rozwiązanie, które daje dobre efekty i wpływa na zwiększenie estetyki pomieszczenia niewielkim nakładem pracy. Ościeżnica pozwala również na zmianę kierunku skrzydła.

TUNEL REGULOWANY

90°

Tunel regulowany stosujemy, aby w estetyczny sposób zakryć otwór w murze, bądź jako opcję obudowy ściany do systemu przesuwnego naściennego. Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy, jednak nieposiadający okuć oraz uszczelki.

45°

Tunel regulowany stosujemy, aby w estetyczny sposób zakryć otwór w murze, bądź jako opcję obudowy ściany do systemu przesuwnego naściennego. Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy, jednak nieposiadający okuć oraz uszczelki.

OPASKA KĄTOWA

Opaska dedykowana do ościeżnic regulowanych oraz bezprzylgowych.

ĆWIERĆWAŁEK

Listwa o przekroju ¼ koła dedykowana do ościeżnic regulowanych oraz bezprzylgowych.

PANELE POSZERZAJĄCE

Poszerzenie środkowej części ościeżnicy regulowanej pozwala na zwiększenie zakresu zakupionej ościeżnicy o 160 mm.

OPASKA MASKUJĄCA

Opaska płaska jest elementem wykończeniowym służącym do zamaskowania ewentualnych szczelin powstałych pomiędzy ościeżnicą a ścianą. Stosowana w przypadku ościeżnicy stałej.

CENY OŚCIEŻNIC

OŚCIEŻNICA STAŁA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA OR&OW 45° i 90°

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ORB 45° i 90°

OŚCIEŻNICA/TUNEL NAKŁADKOWY

TUNEL REGULOWANY TR&TW 45° i 90°